سامانه هواشناسی جاده ای


RWSایستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای با قابلیت اتصال سنسورهای:

 دمای سطح جاده و وضعیت آن

دید افقی و وضعیت هوای حاضر

 سرعت و جهت باد

 دما و روبت هوا

 تشعشع خورشید

 فشار هوا

بارش

 دمای جاده در اعماق مختلف

 و غیره

 RS232 و RS485 قابلیت ارتباط کابلی

قابلیت اتصال به شبکه WAN ,GSM , GPRS , PSTN , LAN