ایستگاه هواشناسی دریایی


ایستگاه‌های تمام خودکار هواشناسی برای نصب در کشتی‌ها و نیز نواحی ساحلی  و اسکله ها و سکوهای شناور شامل سنسورهای:

سرعت جریان آب

اندازه گیری ارتفاع موج آب

سنجش شوری و دمای آب

سرعت و جهت باد

دما و رطوبت هواSHIP

تشعشع خورشید

فشار هوا

بارش

 سنسورهای چند منظوره

 دید افقی و هوای حاضر

ارتفاع ابر

سنسورهای صنعتی

سنسور ساعات آفتابی

 و غیره

قابلیت ارتباط کابلی  RS232 و RS485

قابلیت اتصال به شبکهWAN,GSM,GPRS,PSTN,LAN

برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.