سامانه هواشناسی فرودگاهی


امنیت، اولین نیاز در صنعت هوانوردی است و ارائه اطلاعات دقیق داده های هواشناسی در تضمین این امنیت نقش حیاتی ایفا میکند. سیستم اتوماسیون مشاهده وضعیت هوا (AWOS) ساخت کمپانی وایسلا یک سیستم کلیدی جهت انواع فرودگاهها می باشد و اثراتی را که وضعیت هوا بر روی عملکرد سیستم ایجاد می کند را به حداقل میرساند که به تبع آن نقش مهمی در بازده تجهیزات فرودگاهی اعمال میکند.avimet01

اطلاعات دقیق و منظم هواشناسی بطور بارزی عملیات فرودگاهی را بهبود می بخشند. سیستم AviMet ساخت کمپانی وایسلا یک راه حل کامل جهت برنامه ریزی و تنظیم داده های هواشناسی و هوانوردی می باشد و پلی میان داده های هواشناسی و عملیات هوانوردی می زند. این سیستم اطلاعات هواشناسی را برای متخصصین درهنگامیکه بدان نیاز دارند در بهینه ترین شکل ممکن و بر مبنای نیاز خاص آنان فراهم می سازد.

ویژگیهای اصلی یک سیستم مدیریت هواشناسی مطمئن عبارتند از دقت، استقامت و تنوع پذیری. در زمینه مدیریت هواشناسی و هوانوردی، سیستم AviMet داده های هواشناسی را با تمام فرآیندهای مربوطه توام نموده و بدین وسیله پیشگویی و کارآیی را توسعه و تضمین میدهد. صرفنظر از اینکه شما یک فرودگاه کوچک محلی یا فرودگاه پیشرفته CAT IIIB را اداره می کنید، استفاده از وایسلا بعنوان جزئی از فرآیند هواشناسی و هوانوردی برای شما اطمینان و آرامش را بهمراه خواهد آورد.

با توجه به افزایش روزافزون ترافیک هوایی، فرودگاهها جهت افزایش بازدهی خود تحت فشار هستند. سیستمهای اندازه گیری داده های هواشناسی نیز مستثنی نمی باشند. اما هر فرودگاهی منحصر بفرد می باشد. سیستم AviMet بگونه ای طراحی شده است که با تغییرات نیازهای مشتریان به آسانی قابل وفق دادن باشد. ساختار باز آن به معنی قابلیتهای جدید گسترده و یکپارچه آن می باشد. در شرایط تجهیز یک فرودگاه جدید یا ارتقا و یا اصلاح یک سیستم کنترل هوایی موجود، ساختار خاص AviMet وایسلا امکان طراحی و نیز جابجایی آسان آن را فراهم کرده است.

بهترین استفاده از منابع یک فرودگاه بمعنی هماهنگی فعالیت های تمام بخش ها می باشد. اما شرایط جوی عملیات مختلف فرودگاهی را بطرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. بمنظور بهره وری بهتر باید اطلاعات هواشناسی را به بهترین شکل ممکن به بخش های مختلف از بخش تاسیسات گرفته تا برج کنترل ترافیک هوا ارائه داد.avimet02

سابقه گسترده وایسلا در تمام فعالیت های مربوط به هواشناسی فرودگاهی نتایجی را در زمینه های مختلف داشته است : AviMet سیستم مدیریت هواشناسی است که عملکردهای منجر به تصمیم گیریهای شما را حمایت می کند و کارآیی فرودگاه را افزایش می دهد.

AviMet طوری طراحی شده که مجموعه ای از اشکال ارتباطاتی را حمایت کرده و با استانداردها و قراردادهای مختلف ارتباطاتی بمنظور تامین دقیق نیازهای یکپارچه فرودگاهی همخوانی دارد. مصرف کنندگان نهایی می توانند از هر طریقی از AviMet استفاده کنند، یعنی دریافت اطلاعات شاخص هواشناسی همیشه ممکن می باشد حتی از طریق تلفن همراه فرد. AviMet طوری طراحی شده است که نیازهای شما را برآورده سازد و فاصله میان هواشناسی و هوانوردی را از بین ببرد، یعنی از اطلاعات هواشناسی در تمام عملیات مهم فرودگاهی استفاده نماید.

موجود بودن اطلاعات هواشناسی در هر فرودگاهی بسیار مهم می باشد. بمنظور تامین دائمی اطلاعات، AviMet به آسانی می تواند ارائه اطلاعات دقیق را تضمین نماید. نارسایی های کوچک را می توان از طریق تامین سرور دائمی همراه با ارائه بیشتر وسایل ارتباطاتی یا استفاده از شبکه های اضافی محدود کرد.LM21

سیستم مدیریت هواشناسی AviMet بسیاری از نیازهای هوانوردی را تامین می کند، و توسط بکارگیری توانایی در زمینه بدست آوردن اطلاعات هواشناسی معتبر و محاسبه، توزیع و ذخیره سیستم شبکه ای همکاری نموده و فرودگاه را جهت ارتقا یافتن در آینده آماده می سازد.

تمام راه حل های AviMet درجهت قوانین و مقررات مربوطه ICAO و WMO طراحی شده اند. AviMet یک راه حل کامل و بی نقص جهت مدیریت هواشناسی فرودگاهی بوده و میتواند با تجهیزات دیگر نیز تلفیق شده و آنها را پشتیبانی نماید.

 CL31