ایستگاه جو بالا رادیوسوند


شرکت وایسالا به عنوان کمپانی پیشتاز در زمینه تولید تجهیزات هواشناسی جو بالا فعالیت دارد.

این سیستم شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:ASAP

 رادیو سوند

 سیستم چک زمینی

 گیرنده زمینی

 آنتن‌های مختلف

سیستم پردازش و ذخیره

ایستگاه‌های جو بالای کمپانی وایسالا بصورت‌های ثابت زمینی، پرتابل و قابل نصب در کشتی‌ها و نیز تمام اتوماتیک طراحی و ساخته می‌شوند.

RS92