ایستگاه خودکار هواشناسی


MAWS301_1ایستگاه خودکار هواشناسی شامل سنسورهای ذیل می باشد:

سرعت و جهت باد

دما و رطوبت هوا

تشعشع خورشید

فشار هوا

بارش

دمای خاک در اعماق مختلف

 تشت تبخیر به همراه سنسور های ارتفاع آب ، دمای آب و سرعت باد

 سنسور ساعات آفتابی

 و غیره

– قابلیت ارتباط کابلی RS232,RS485

– قابلیت اتصال به شبکه LAN , GSM, GPRS , PSTN WAN

.برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک کنید.