دید افقی و هوای حاضر


سنسور دید افقی مدل FS11

FS11– طراحی خاص برای اندازه‌گیری در فرودگاه و همچنین قابل استفاده برای مقاصد هواشناسی.

– اندازه‌گیری از 5 تا 75000 متر بعلاوه محاسبه مقادیر میانگین 1، 3 و 10 دقیقه با خطای 10 درصد.

– دمای عملکرد از 40- تا 65+ درجه سلسیوس.

– دارای خروجی RS485,RS232.

برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

——————————————–

سنسور دید افقی مدل PWD10/20/20W و PWD50

– اندازه‌گیری دقیق دید افقی از 10 تا 35000 متر بعلاوه محاسبه مقادیر میانگین 1، 3 و 1PWD500 دقیقه بسته به نوع مدل.

– دمای عملکرد از 40- تا 60+ درجه سلسیوس.

– خروجی آنالوگ و کنترل رلهبعلاوه RS232 و RS485  .

– قابلیت نصب و نگهداری آسان.

برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

——————————————–

سنسور هوای حاضر مدل PWD52,PWD22

PWD52 – اندازه‌گیری دقیق دید افقی از 10 تا 35000 متر بعلاوه محاسبه نوع پدیده جوی حاضر.

– دمای عملکرد از 40- تا 60+ درجه سلسیوس.

– تشخیص نوع بارندگی و نیز شدت آن.

– خروجی RS232 و RS485 بعلاوه خروجی آنالوگ و کنترل رله.

– قابلیت نصب و نگهداری آسان

برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.