تابش سنجی خورشید


سنسور سنجش تشعشع خورشید مدل CMP3

CMP3– اندازه‌گیری از 300 تا 2800 نانومتر.

– دارای IP68.

– عملکرد در دمای 40- تا 80+ درجه سلسیوس.

– سیگنال خروجی ولتاژ.

– زمان پاسخ 18 ثانیه.

——————————————

 سنسور محاسبه ساعات آفتابی مدل CSD3

CSD3– اندازه‌گیری از 400 تا 1100 نانومتر.

– دارای IP68.

– عملکرد در دمای 40- تا 70+ درجه سلسیوس.

– سیگنال خروجی ولتاژ.

– دقت بالای 90 درصد در طول یک ماه.