رطوبت خاک


سنسورهای رطوبت خاک مدل TRIM-PICO32/TRIM-PICO64

– اندازه‌گیری رطوبت خاک از 0 تا 100 درصد حجمی.

– اندازه‌گیری خاصیت رسانایی خاک برای تعیین میزان رطوبت.

– قابلیت اندازه‌گیری دمای خاک از 15- تا 50+ درجه سلسیوس با دقت 0.2 درجه.

–  دارای خروجی‌های  IMP-BUS,RS485.

 

TRIMPICO