وضعیت کف جاده


سنجش دمای سطح جاده از راه دور مدلDST111 DST111

– فاصله سنجش از 2 تا 15 متر.

– دمای عملکرد از 40- تا 60+ درجه سلسیوس.

– خروجی RS232 و RS485.

– قابلیت نصب و نگهداری آسان.

 برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

—————————————–

سنجش وضعیت سطح جاده از راه دور مدل DSC111

 – قابلیت تشخیص آب، برف و برفاب.

DSC111 – فاصله سنجش از 2 تا 15 متر.

 – دمای عملکرد از 40- تا 60+ درجه سلسیوس.

– خروجی RS232 و RS485 بعلاوه خروجی آنالوگ و کنترل رله.

 – قابلیت نصب و نگهداری آسان.

 برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

—————————————–

سنسور وضعیت کف جاده نصب در سطح آن مدلFP2000 FP2000

– اندازه‌گیری دما از 40- تا 80+ درجه سلسیوس.

 برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

—————————————–

سنسور چند منظوره DRS511

DRS511– دارای سنسور دمای سطح، عمق 6 و نیز عمق 30 سانتیمتر.

– تشخیص وضعیت سطح جاده، آب، برف، برفاب، یخ.

– دمای عملکرد از 40- تا 80+ درجه سلسیوس.

 برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.

—————————————–

سنسور تشخیص زمان واقعی یخ زدن جاده مدلDRP110 DRP110

– دمای عملکرد از 40- تا 85+ درجه سلسیوس.

– خروجی RS485.

 برای مشاهده مشخصات کامل و دریافت بروشور اینجا کلیک نمایید.